Home

Laatste werkbeurtdag op 14 december

14 december Klaverjassen: aanvang 20 uur

15 december Workshop Kerststukjes maken

5 januari 2020: Nieuwjaarsborrel vanaf 14.00 uur